BRIGÁDA 2018

BRIGÁDA 2018

Sobota, 14. 4. 2018, 10:00. Hodina H. Parkoviště pod Příhrazskými skalami, tak jako vloni, předloni, před předloni, před před…… Sešli jsme se tu, členové hradišťského oddílu i jeho spřízněné duše, abychom společnými silami udělali zase něco málo pro ty naše skalky.

Menší skupinka, složená především z té hezčí části oddílu, se přesunula na schody, kde se věnovala drobným opravám a zejména úklidu, aby bylo vše připraveno na o dva týdny později se konající tradiční běh. Všichni ostatní se odebrali ke skupině skal kolem Hladké věže, kde bylo třeba odstranit rozpadlé, opravit poškozené a doplnit nové prvky protierozních zábran. Jako materiál na tuto obnovu posloužily části kmene a mohutných větví vzrostlé borovice, která se v loňském roce zlomila ve své spodní, duté části. Strom rostl v bezprostřední blízkosti náhorní stěny Garotty a po jeho pádu byl velmi omezen přístup k několika oblíbeným cestám na tuto věž. Také byl v podstatě znemožněn průstup mezi Garottou a masivem Eso, kde se nastupuje též několik cest na oba zmíněné lezecké objekty. Strom byl částečně rozřezán a použit na výrobu a opravu stupňů ve svazích kolem skal, menší větve byly uklizeny. Byla použita část stávajících roxorů a větší část nových, na jejichž pořízení spolu s přispěním na palivo do řetězových pil a částečné krytí cestovních nákladů přislíbil finanční spoluúčast Český horolezecký svaz, kterému tímto předem děkujeme.

První skupina ještě stačila připravit u ohniště před restaurací zásobu dřeva na oheň, který bude nezbytnou součástí Běhu do Příhrazských schodů, a na kterém si budou jeho účastníci opékat buřtíky obdržené na startu.

 Počasí nám bylo příznivé, i když na lezení po práci to ještě nebylo. Vytyčené cíle jsme splnili, ale práce by tam bylo na dalších několik brigád, takže se příště nudit určitě nebudeme.

Vše bylo zakončeno v nálevně na Olšině, kde jsme se sešli s kamarády ze spřízněného boleslavského oddílu, který měl též svou brigádu, pouze na jiné straně Mužského. Dorazilo i několik dalších kamarádů ze Skaláku i odjinud. Jedlo se, pilo, povídalo a nakonec i na zpěv došlo. Více takových společenských setkání.

Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval všem, kteří přiložili ruku ke společnému dílu. Těším se na další spolupráci a hlavně na chvíle trávené pospolu ve skalách, na laně.

 

Lezbě zdar, Jiřik.

fotky z akce naleznete na: https://predsedajirik.rajce.idnes.cz/Brigada_Prihrazy_2018/