POSLEDNÍ SLANĚNÍ 2017

POSLEDNÍ SLANĚNÍ 2017

 Tradičně, přátelé sešli jsme se v Příhrazích ke slavnostnímu ukončení lezecké sezóny. Odpoledne v sobotu krátce po obědě u koupaliště, abychom poté následně pokračovali do skal. Sešlo se nás jářku dobrých pětadvacet kusů. S hudebním doprovodem přesunuli jsme se postupně většina z nás na vršek ku závěrečnému slanění. Za zpěvu písní a kochání se krajinou zalitou tentokráte řídkou podzimní mlhou a též zkrápěnou drobným deštěm jsme se postupně navazovali, někteří pro uspíšení provozu i ve dvou, do lana a sjížděli dolů. Následoval přesun do restauračního zařízení na Olšině a tam pokračovala zábava. Též tradičně proběhla výstava velkoformátových fotografií z letošní lezecké sezóny. Hore zdar Hlucháč.

PS: Přátelé, nezapomeňte pátek 5.1.výročka na Olšině.